Lån uten sikkerhet

Sikkerhet er noe som går igjen i det meste vi gjør. Jobber du med noen som tar en handel kan det være mye som skjer. For at du skal få varer er det noen som vil ha noe som sikkerhet for at du ikke bare tar varene og løper med dem. Her er det mye som kan gjøres. I Norge bruker de fleste banker sikkerhet i det du kjøper som et middel for å holde deg i sjakk og for å passe på at du ikke gjør noe mer enn det som er planlagt.

Lån uten sikkerhet gir deg mulighet til å gjøre mer fordi banken ikke følger opp like godt. Her blir det heller ansvar for deg. Tenk deg en situasjon hvor du ønsker å låne 300000. Det er mye penger. Når det ikke betalers tilbake har ikke banken noe å ta. Da kommer de til deg og ber deg om å betale istedenfor. 

Renter

Alle lån kommer med kostnader. Hvor mye koster det deg for deg å låne penger kommer igjen an på hva slags avtale du får med din bank. Ikke alle avtaler er like gode, og det er derfor viktig at du ikke bare tar en avtale fordi det er en bank som gir deg avtalen. Avtaler koster også penger. Du må derfor passe på at du ikke spiser over for mye. Renter er noe som tar ganske mye av dine kostnader og din månedlige betaling. Du må derfor også ikke si takk til for mye renter. Når du ser over hvor mye du betaler hver måned er det viktig at denne betalingen ikke blir for høy for deg. Høy betaling er bra. Da betaler du ned lånet raskt, men blir denne betalingen for høy går det veldig galt fort. Klarer du ikke å betale ned dine renter og avdrag blir du fort sittende i en myr av betalinger. 

Nedbetalingstid

Renten styrer hvor mye du betaler på lånet, men det er selve nedbetalingstiden som virkelig kan legge inn endringer på beløpet ditt per måned. Setter du nedbetalingstiden til 1 år vil du betale ganske mye. Setter du den heller til 15 år vil du betale betraktelig mindre. Nå er det blitt endringer i reglene slik at du kun kan sette maksimum 5 år for å nedbetale lånet ditt. Dette var 15 år før. 15 år er fortsatt i spill men da gjelder det kun for forbrukslån som tas opp for å betale ned annen gjeld. Dette kalles refinansiering. Har du lån som er vanskelig å betale er det viktig at du betaler det ned, men det er også viktig at du sier i fra til banken din at du tar opp lån for å betale ned andre lån. På denne måten vil du få tilgang til 15 års nedbetalingstid og ikke betale kun i 5 år.